TERMENI SI CONDITII GENERALE

Termeni și condiții generale ale magazinului electronic www.prohormones.eu

Articolul I.
Dispoziții și definiții generale

1.1 Termenii și condițiile generale reglementează drepturile și obligațiile părților la contractul de vânzare încheiat prin intermediul serverului www.prohormones.eu între vânzător (Powerlife Sport Distribution LTD, 20-22 Wenlock Road, Londra, N1 7GU, numărul companiei) : 12086145 ) și cumpărătorul.
1.2 Drepturile și obligațiile părților la contractul de achiziție sunt reglementate de reglementarea legală a contractului de cumpărare în conformitate cu §588 coroborat cu §612 și Legea nr. 40/1964 Coll. Cod Civil.
1.3 Cumpărătorul înseamnă o persoană fizică sau juridică înregistrată care a trimis o comandă electronică procesată de sistemul comercial după propria autorizare.
1.4 O comandă electronică este un formular electronic trimis, care conține informații despre cumpărător, o listă de bunuri comandate din oferta de e-shop și prețul acestor mărfuri, prelucrate de sistemul magazinului sau un e-mail trimis la adresa vânzătorului.

Articolul II
Ordin

2.1 Condiția de validitate a comenzii electronice este completarea veridică și completă a tuturor datelor și informațiilor de înregistrare necesare, inclusiv contactul telefonic.
2.2 Toate comenzile electronice primite sunt considerate proiect de contract și sunt considerate obligatorii.
2.3 Contractul de cumpărare, pe baza căruia vânzătorul de bunuri se realizează de către vânzător către cumpărător, se bazează pe o confirmare obligatorie a comenzii în sistem. Comanda confirmată de vânzător prin e-mail (sau o parte a acesteia) este considerată obligatorie pentru ambele părți dacă nu sunt încălcate condițiile convenite la momentul confirmării și, în același timp, apare o relație între cumpărător și vânzător. 2.4 Condițiile esențiale sunt în principal determinarea cumpărătorului, conținutul comenzii (specificația exactă a mărfurilor și numărul acestora), prețul pentru mărfuri și transport, modalitatea de livrare și metoda de plată.
2.5 Cumpărătorul va fi informat periodic despre starea comenzii prin e-mail. Vânzătorul poate fi contactat de către vânzător pentru a confirma comanda.
2.6 Prin confirmarea comenzii, cumpărătorul declară că are mai mult de 18 ani.

Articolul III
Anularea comenzii

3.1 Cumpărătorul are dreptul să anuleze comanda prin e-mail, fără să dea vreun motiv în termen de 24 de ore de la expedierea acesteia. După confirmarea obligatorie a comenzii numai dacă vânzătorul nu îndeplinește condițiile de livrare convenite sau în acord cu acesta. În cazul în care comanda confirmată este anulată, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului daunele cauzate de această acțiune. Vânzătorul își va exercita dreptul de a solicita daune în principal în cazul achiziționării de bunuri „la comandă”, care trebuiau achiziționate la cererea Cumpărătorului sau dacă au fost deja suportate costuri demonstrabile în legătură cu asigurarea mărfurilor. Taxa de anulare poate fi de până la 75% din prețul total al comenzii.
3.2 Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda sau partea acesteia în următoarele cazuri:
- în cazul unui numerar la comanda de livrare, nu a fost posibilă confirmarea comenzii (număr de telefon greșit, indisponibil, nu răspunde la e-mailuri etc.)
- dacă cumpărătorul nu a preluat anterior mărfurile sau nu a încălcat termenii și condițiile,
- mărfurile nu mai sunt fabricate sau furnizate sau furnizorul a modificat în mod semnificativ prețul mărfurilor.
În cazul în care se întâmplă oricare dintre aceste situații, Vânzătorul va contacta imediat Cumpărătorul pentru a accepta acțiuni suplimentare. Dacă cumpărătorul a plătit parțial sau integral din prețul de achiziție, suma va fi transferată în contul sau adresa sa în termen de 15 zile.

Articolul IV
Retragere din contractul de vânzare

4.1 Cumpărătorul are dreptul în conformitate cu Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor la vânzarea de bunuri sau la prestarea de servicii în cadrul unui contract la distanță sau în afara locului vânzătorului și care modifică anumite legi (denumite în continuare „Legea protecției consumatorilor”) pentru a se retrage din contractul de achiziție în termen de 14 lucrări zile de la primirea mărfii. Dacă acest drept este exercitat, Cumpărătorul este obligat să respecte condițiile și procedura specificate la punctul 4.2 din GTC.
4.2 În caz de retragere, contractul este anulat de la început, iar cumpărătorul returnează mărfurile vânzătorului sau invers. Dacă cumpărătorul decide să se retragă din contract în perioada specificată la 4.1, este obligat să respecte următoarele condiții:
- Contactați Vânzătorul cu o cerere de retragere, indicând numărul comenzii, numele și prenumele, data achiziției și numărul de cont sau adresa de restituire,
- dacă cumpărătorul a primit deja mărfurile, el / ea o va trimite înapoi la adresa noastră enumerată în secțiunea de contact în următoarele condiții:
- mărfurile trebuie să fie în ambalajul original nedeteriorat (cu folie de protecție nedeteriorată)
- mărfurile nu trebuie utilizate
- mărfurile trebuie avariate
- mărfurile trebuie să fie complete (inclusiv prospect, etc.)
- să trimită o factură împreună cu dovada achiziției 4.3 Sub rezerva condițiilor prevăzute la punctul 4.2, Vânzătorul va trimite banii pentru mărfuri în contul Cumpărătorului în cel mult 14 zile lucrătoare de la primirea fizică a mărfii.
4.4 Mărfurile trebuie trimise prin poștă înregistrată și asigurate, întrucât vânzătorul nu este responsabil pentru eventuala pierdere a acestuia.
4.5 Cumpărătorul nu are dreptul să se retragă din contract în sensul § 7, Sec. 6e din Legea privind protecția consumatorului (vânzarea de bunuri incluse în ambalaje de protecție, care nu este adecvat să se întoarcă din motive de sănătate sau de igienă și a căror ambalaj de protecție a fost încălcat după livrare).
4.6 Costurile de returnare a mărfurilor vor fi achitate de Cumpărător.
4.7 Cumpărătorul va suporta orice pierdere de valoare a mărfurilor cauzată de utilizarea sa dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili funcționalitatea și caracteristicile mărfurilor.

Articolul V.
Condiții de preț

5.1 Prețul mărfurilor reprezintă prețul inclusiv TVA de 20%. Taxele de transport și de ambalare sunt specificate la articolul VI.

Articolul VI
Transport și ambalare

6.1 Transportul este asigurat de o companie de curierat Zasielkovna.
6.2 Taxele de expediere și ambalare pentru livrări pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau al altor țări sunt determinate individual, în funcție de greutatea coletului.
6.3. Prețul de transport include TVA și este determinat din valoarea comenzii rezultate după toate reducerile.
6.3 Vânzătorul poate expedia mărfurile imediat disponibile Cumpărătorului și să livreze restul comenzii suplimentar în termenul legal, cu condiția ca Cumpărătorul să nu fie taxat pentru nicio altă trimitere în afară de cea inclusă în Comandă.

Articolul VII
Livrare

7.1 Livrările subiectului de performanță (bunuri comandate) vor fi expediate cât mai curând posibil, în funcție de disponibilitatea produselor și posibilitățile operaționale ale vânzătorului.
7.2 Fiecare client este informat despre orice modificare a stării comenzii prin e-mail. Clientul poate verifica starea comenzii după logarea în sistem.
7.3 Mărfurile sunt livrate prin curier la adresa indicată de cumpărător în comandă. Transportul de marfă conține întotdeauna o notă de livrare. Factura va fi livrată fie cu bunurile livrate, fie în două săptămâni de la livrarea comenzii. 7.4 Dreptul de proprietate asupra produselor va transmite Cumpărătorului după primirea și plata prețului de achiziție. 7.5 Livrăm mărfurile în alte țări ale UE, pe lângă teritoriul Republicii Slovace. 7.6 Livrarea mărfurilor în afara teritoriului Republicii Slovace se realizează pe baza consimțământului prealabil și a consimțământului reciproc scris al prețului pentru expediere și ambalare și, eventual, orice alte condiții de livrare între cumpărător și vânzător.

Articolul VIII. Optiuni de plata

8.1 Oferim următoarele opțiuni de plată:

  1. Plata la livrare.
    Plătești suma comenzii direct către curier la livrarea comenzii.
  2. Card de credit sau debit.
    Este una dintre formele de plată sigure, care durează câteva secunde și necesită numărul cardului, data expirării cardului și codul CVV. Livrăm mărfuri de îndată ce primim plata.
  3. Transfer bancar.
    Trimiteți bani pentru comandă cât mai curând posibil după ce ați plasat comanda în contul nostru bancar. Livrăm mărfuri de îndată ce primim plata.

Articolul IX. Condiții de garanție și Procedură de revendicare

9.1 Prezenta Procedură de revendicare se aplică mărfurilor achiziționate de la Vânzător și a căror reclamație a fost făcută în termenul de garanție de 24 de luni de la data achiziționării mărfii. 9.2 O factură (bon de vânzare) trebuie trimisă Cumpărătorului în cel mult două săptămâni de la livrarea mărfii, care va servi, de asemenea, ca document de garanție pentru fiecare mărfă achiziționată de la Vânzător. 9.3 La primirea mărfurilor, Cumpărătorul va verifica următoarele:

- dacă este vorba despre un produs comandat (dacă este un produs care nu a fost comandat, nu îl despachetați, nu îl deschideți, altfel nu va fi posibil să îl înlocuiți),
- dacă produsul este intact, adică dacă există defecte evidente și dacă a fost livrată cantitatea corectă de mărfuri comandate,

9.4 Garanția nu acoperă defectele mărfurilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare, depozitarea sau deteriorarea mărfurilor de către cumpărător. Ambalajul și conținutul produsului nu trebuie deteriorate mecanic (deteriorarea mecanică înseamnă o astfel de deteriorare a produsului care nu poate fi cauzată de utilizarea normală a produsului în scopul pentru care a fost fabricat). 9.5 Cumpărătorul este obligat să solicite bunurile revendicate în condițiile de mai sus la adresa Vânzătorului.

Articolul X. Responsabilitatea pentru erorile de pe www.prohormones.eu

10.1 Vânzătorul avertizează că informațiile furnizate pe www.prohormony.sk sunt în parte preluate de la terți, pot conține inexactități și pot fi actualizate fără notificare prealabilă. 10.2 Vânzătorul poate modifica oricând produsele și serviciile descrise pe site-ul său, fără notificare prealabilă și nu garantează exactitatea conținutului său. 10.3. Vânzătorul nu va fi răspunzător față de o altă parte pentru daune directe, indirecte sau extraordinare cauzate de utilizarea informațiilor de pe site-urile proprii sau conexe. 10.4 Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica și suplimenta aceste CG și condițiile de revendicare fără notificare prealabilă către Cumpărător. În cazul unei modificări a GTC sau a condițiilor de revendicare, întregul proces de achiziție este reglementat de acele GTC care erau valabile la momentul expedierii comenzii către Cumpărător și acestea sunt accesibile pe site-ul Vânzătorului.

Articolul XI. Politica de Confidențialitate

11.1 La colectarea datelor cu caracter personal, Vânzătorul va fi reglementat de Legea nr. 122/2013 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal și modificările aduse anumitor legi (denumită în continuare „Legea”) în sistemele de informații. Vânzătorul respectă confidențialitatea cumpărătorului. Datele cu caracter personal furnizate sunt protejate împotriva utilizării incorecte și nu vor fi niciodată dezvăluite unui terț. 11.2 Prin utilizarea acestui magazin electronic, cumpărătorul este de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor despre cumpărător și achizițiile sale în condițiile de mai sus. Prin înregistrarea cumpărătorului, cumpărătorul este de acord automat că poate fi informat despre noutățile despre e-shop prin e-mail sau telefon. Dacă nu mai dorește să primească aceste informații, acesta poate opri abonamentul oricând prin e-mail. 11.3 Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din garanția de securitate în cazul unui atac al unui făptuitor necunoscut (hacker). Numai în acest caz regulile de manipulare a datelor de mai sus nu se aplică.

Articolul XII. Dispoziții finale

12.1 Acești Termeni și Condiții Generale se aplică așa cum se precizează pe site-ul web al Furnizorului în ziua expedierii comenzii electronice, cu excepția cazului în care în mod expres sunt convenite altfel între cele două părți. 12.2 Prin trimiterea unei comenzi electronice, cumpărătorul acceptă fără rezerve toate prevederile „Termenilor și condițiilor generale” din versiunea valabilă în ziua expedierii comenzii. 12.3 Cumpărătorul declară că a citit și a acceptat acești Termeni și condiții generale înainte de finalizarea comenzii. În pofida celorlalte prevederi ale Contractului, Vânzătorul nu va fi răspunzător Cumpărătorului pentru profitul pierdut, pierderea oportunității sau orice altă pierdere indirectă sau consecințială din cauza neglijenței, a încălcării contractului sau în alt mod. În cazul în care se consideră că oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții sunt invalide sau neaplicabile, total sau parțial, pentru autoritățile competente din Republica Slovacă, valabilitatea și executarea celorlalte dispoziții și restul celor relevante. prevederea rămâne neafectată. 12.4 Vânzarea mărfurilor prin intermediul magazinului electronic www.prohormony.sk nu este sub jurisdicția Republicii Slovace, ci este reglementată de sistemul de drept al Regatului Unit. 12.5 Relațiile dintre ambele părți care nu sunt reglementate de acești "Termeni și condiții generale" sunt reglementate de dispozițiile relevante din legislația Regatului Unit aplicabil.